Номінація «Компетентнісна освіта: дошкільна та початкова»

Секція «дошкільна освіта»

Тема досвіду: Формування сенсорно-пізнавальної компетентності дітей дошкільного віку засобами LEGO - конструювання

/Files/images/IMG_004501.jpgІнформація про автора досвіду: Меренкова Раїса Володимірівна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст»

Контактна інформація про навчальний заклад: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області, завідувач Панченко С.А.

Адреса: вул. Гоголя, 175, м. Запоріжжя, 69095 тел. (061) 62-11-31,

Email. zkluch164@і.ua, сайт http://dnz164.edukit.zp.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду: формування позитивної мотивації дітей дошкільного віку до конструктивної діяльності, активного включення дитини в процес гри; формування знань про навколишній світ, конструктивних умінь та навичок, базових якостей особистості дитини дошкільника

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: В останні роки набуло актуальності конструювання з ЛЕГО-конструкторів. Конструктори ЛЕГО – це цікавий матеріал, що стимулює дитячу фантазію, уяву. Дуже важливим є позитивний вплив конструювання на оволодіння загальними способами дій у різних видах діяльності, зокрема на розвиток і вдосконалення зорово-моторної координації. Діти вчаться планувати свою діяльність для досягнення певної мети, діяти двома руками під контролем зору, виконувати завдання до кінця, долаючи труднощі різного характеру, оволодіваючи прийомами виконання практичної діяльності. Навички, отримані на заняттях з конструювання, сприяють моральному вихованню дітей. Вони вчаться поважати дорослих та товаришів, ділитися матеріалами, допомагати один одному, вирішувати проблемну ситуацію спільними зусиллями. Усе це свідчить про величезні потенційні розвивальні можливості конструктивної діяльності.

Науково-теоретична база досвіду: Конструктивна діяльність - це практична діяльність, спрямована на одержання певного, заздалегідь задуманого реального продукту, відповідно до його функціонального призначення. Це продуктивний вид діяльності, в якій відбувається різнобічний розвиток дитини.

Дитяче конструювання вчені (В. Космінська, З. Ліштван, Л. Парамонова, М. Поддьяков та ін.) розуміють як творчу діяльність, якій притаманні ті ж самі етапи, що й діяльності дорослих. Рівень дитячого конструювання, на думку вчених, залежить від рівня розвитку образотворчого та просторового мислення, аналітико-синтетичної діяльності дитини, ступеня обізнаності з особливостями конструкторської діяльності, уявлень про сенсорні властивості предмета, способи його створення. Дитяче конструювання може бути як образотворчим, так і технічним, кожен з цих видів має свої особливості.

Питанням вивчення дитячої творчості в конструюванні з різних матеріалів присвячено дослідження В. Нечаєвої, З. Ліштван, М. Поддьякова, А. Давидчук.

Стисла анотація досвіду: В досвіді роботи розкриті особливості роботи дітей дошкільного віку з конструктором Лего.В презентаційних матеріалах (цільова аудиторія – педагоги) надані основні вимоги до педагогічного супроводу конструктивної діяльності дітей з використанням Лего-конструкторів, структура та особливості навчально-виховної роботи, методичні рекомендації по організації занять.

В презентаційних матеріалах (цільова аудиторія - діти) "Зоопарк – веселий дім, тут звірятам добре всім", надано навчальні презентації за тематичним блоком "Будуємо зоопарк" із зображенням моделей, які можна побудувати за допомогою елементів конструктора, зображення послідовних дій до кожної моделі, тематичні зображення, що стимулюють розвиток творчої уяви дошкільників.

Результативність впровадження досвіду: Завдяки проведенню занять з ЛЕГО-конструктором у дітей формуються уявлення про сенсорні еталони, технічні навички конструктивної діяльності, навички орієнтації у просторі та на площині. Такі вміння і навички закладають фундамент учбової діяльності майбутніх школярів. Діти, що захоплюються конструюванням, відрізняються багатою фантазією і уявою, активним прагненням до творчої діяльності, бажанням експериментувати, винаходити. У них добре розвинено просторове, логічне, математичне, асоціативне мислення, пам'ять, що є основною інтелектуального розвитку і показники готовності дитини до навчання у школі.

Репрезентація досвіду: 2015 рік – участь у обласному конкурсі "Освітні проекти: навчальна презентація".

/Files/images/1169355_gallery_large1.jpg

Матеріали конкурсу:

Кiлькiсть переглядiв: 166

Коментарi

  • Булатова Катерина

    2016-02-02 18:47:21

    Корисна інформація. Цінний доробок. Успіхів у роботі! Хай творчості не мовкнуть ручаї!...