Формування національної самосвідомості дітей дошкільного віку на заняттях гуртка з народознавства «До джерел народних»

/Files/images/imgonline-com-ua-Compressed-NlEAA6b8JU.jpgАвтор досвіду: Логвина Тетяна Вячеславівна , керівник гуртка з народознавства,

Провідна педагогічна ідея досвіду:

реалізація завдань з національно-патріотичного виховання в контексті розвитку духовного потенціалу особистості дитини, шанобливого ставлення до національних цінностей українського народу

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду:

У Концепції громадянського виховання особистості в умовах розвитку української державності, розробленої Міністерством освіти і науки України вказано, що виховання громадянина в державі має бути спрямоване передусім на розвиток патріотизму, тобто любові до свого народу, його віросповідання, до його історії, до України, виховання активної життєвої позиції. І найефективнішими у формуванні громадсько-активної особистості справжнього патріота України є заняття з народознавства.

Піднесення національної культури неможливе без системи знань про український народ, особливості його побуду й трудової діяльності, домашніх промислів та ремесел, без знання народного одягу, харчування, народної медицини й календаря, а також сімейної (родинної) обрядовості, світоглядних уявлень, вірувань, народної моралі, без знання свого роду і народу. Отже, сьогодні, як ніколи, посилюється відповідальність навчальних закладів за виховання національно- свідомої молоді.

Програма гуртка з українського народознавства "До джерел народних" розрахована на дітей середнього та старшого дошкільного віку і призначена для того, щоб кожна дитина ввібрала в себе культурну спадщину свого народу, пишалася історією, людьми своєї «малої» Батьківщини, знала її визначні пам’ятки та видатних людей.

Науково-теоретична база досвіду

Виховання у молодого покоління почуття патріотизму, відданості справі зміцнення державності, активної громадянської позиції нині визнані проблемами загальнодержавного масштабу.

У Державних національних програмах “Освіта” (“Україна ХХ1 століття”), “Діти України”, “Національній програмі патріотичного виховання громадян, розвитку духовності”, Законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національній доктрині розвитку освіти України як стратегічні визначаються завдання виховання в особистості любові до Батьківщини, усвідомлення нею свого громадянського обов’язку на основі національних і загальнолюдських духовних цінностей, утвердження якостей громадянина -–патріота України як світоглядного чинника. Проблеми національного виховання, формування національної свідомості та самосвідомості особистості досліджували корифеї української педагогіки (Г.Ващенко, І.Огієнко, С. Русова, В. Сухомлинський, К. Ушинський); сучасні вчені (О. Вишневський, П, Кононенко, В. Кузь. М, Стельмахович, Г. Філіпчук); психологи (І. Бех, В.Борисов, Д.Ельконін, І. Кон);мистецтвознавці та фольклористи (Д. Антонович, Б. Грінченко, М. Лисенко, Ф. Колесса). Важливе значення для розробки сучасних підходів і методів формування у дітей дошкільного віку елементів національної самосвідомості та патріотизму мають концепції розвитку українського дошкілля, розроблені Л. Артемовою, А. Богуш, Н. Гавриш,Я. Калуською, О. Кононко, М.Лисенко, Т. Поніманською та іншими. Вихованню дітей дошкільного віку засобами етнопедагогіки присвячені праці О. Батухтіної, А. Богуш, Л. Калуської, Н. Рогальської, Р. Халікової.

Стислий виклад змістовного наповнення досвіду

Програма гуртка розрахована на 64 заняття на рік для дітей середнього та старшого дошкільного віку. Заняття проводяться 2 рази на тиждень в другу половину дня, тривалість заняття 20 – 25 хвилин. Заняття підгрупами по 10 - 12 дітей. В роботу гуртка включено проведення фольклорних свят: Козацька Покрова, День Святого Миколая, Різдво, Стрітення. За інноваційним потенціалом досвід комбінаторний.

Формування стійкого інтересу до матеріалу народознавчого змісту, ба­жання пізнати його глибше, вчити використовувати його в повсякденному житті реалізуються програмою за такими розділами:

І. Роде наш красний, роде наш прекрасний…

ІІ. Українська оселя.

ІІІ. Рідний край.

ІV. Побут українців( національна їжа, одяг та взуття) .

V. Ігри, іграшки, забави. Українська народна іграшка.

VІ. Про майстрів народних.

VІІ. Моя країна – Україна.

В додатках подані календарні обрядові свята, які проводяться керівником гуртка впродовж навчального року; українські народні рухливі ігри, розподілені за темами; дидактичні ігри, які використовуються на заняттях з народознавства, або під час самостійної діяльності дітей.

/Files/images/collage_photocat4.jpgРезультативність впровадження досвіду

Система роботи Логвиної Т.М. характеризується стабільними позитивними результатами, що підтверджується даними моніторингових досліджень з формування у дітей дошкільного віку уявлень про рідний край, Батьківщину, українське народознавство.

Про результативність досвіду свідчить підвищення рівня знань дітей про рідну країну на 25% в порівнянні з дітьми, які не відвідують гурток з народознавства.

Репрезентація досвіду

Програма схвалена до використання головою науково-методичної ради,

першим проректором КЗ «ЗОІППО» ЗОР В.Я. Ястребовою та затверджена наказом Департаменту освіти і науки обладміністрації від 28.01.2016 № 0056. Репрезентована на обласному семінарі «Формування патріотичних почуттів у дітей дошкільного віку шляхом впровадження в освітній процес спадщини В.О.Сухомлинського».

Керівник гуртка з народознавства Логвина Т.В. приймала участь у Всеукраїнському конкурсі "Україна-рідний край " з методичною розробкою «У спадщину маленьким українцям святині – символи вільної України» та отримала почесну грамоту Департаменту освіти і науки обладміністрації.

Кiлькiсть переглядiв: 59

Коментарi