Формування правового світогляду дошкільників шляхом використання літературної спадщини В.Сухомлинського

/Files/images/13267893_246615402368432_1880144636435180523_n.jpgАвтор досвіду : Карпенко Валентина Веніамінівна, вихователь

Провідна педагогічна ідея досвіду

Ідея досвіду – використання літературної спадщини В.О. Сухомлинського в поєднанні з його методикою виховання культури почуттів, а саме – створення емоційних ситуацій, де дитина має пізнати задоволення від творення добра іншим

Обґрунтування актуальності та перспективності досвідy

Проблема прав дітей — одна з найактуальніших проблем нашого суспільства, але рівень правової культури та знань дітей про свої права й обов'язки доволі низький. Важливість розв'язання проблеми прав дітей зумовлена тим, що реалізація прав дитини є однією з умов фізичного та психічного благополуччя дитини, її розвитку. Висування теми прав дитини на передній план політичного, педагогічного й соціального життя зумовлено кількома причинами: по-перше — рух українського суспільства до відкритого європейського суспільства; по-друге — сучасне становище дітей в Україні за статистичними даними; по-третє — зміна у суспільстві ставлення до дітей, культури дитинства, до внутрішнього світу дитини, її інтересів, запитів, побажань. Правове виховання, порівняно з іншими напрямами виховання, має свою специфіку. Воно визначається передусім соціально-правовим статусом дитини в нашому суспільстві. Діти перебувають у матеріальній залежності від батьків чи опікунів, їхні самостійність і активність у діяльності корегуються дорослими, у них недостатній обсяг правових знань і досвід правових відносин, вони мають засвоювати правові знання, які регулюють їх життя, і ті правові норми, якими їм доведеться керуватися у своєму майбутньому житті. Успіх правового виховання значною мірою залежить від того, наскільки виховна робота активізує внутрішні можливості самої дитини. Основною метою діяльності педагогічного колективу слід вважати досягнення такого рівня розвитку правової свідомості особистості, коли контроль з боку педагога за її поведінкою замінюється самоконтролем, а вдосконалення морально-правової сфери свідомості стає функцією самої особистості. Мету правового виховання можна вважати досягнутою, якщо дитина набула здатності самостійно управляти своєю поведінкою. Народна мудрість стверджує: «Не навчайте дитину так, як навчали вас, бо вона народилася в інший час».

Науково-теоретична база досвіду

Робота дошкільного навчального закладу з питань правового виховання регламентується наступними правовоими актами:

  • Конституцією України;
  • Конвенцією з прав дитини;
  • Законом України « Про охорону дитинства»;
  • Законом України «Про дошкільну освіту»;
  • Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»;
  • Законом України «Про державну соціальну допомогу інвалідам дитинства та дітям інвалідам;
  • Законом України «Про попередження насильства в сім’ї»
  • Законом України «Про звернення громадян»
  • Національною програмою правової освіти населення
  • Національною програмою «Діти України».

Україна із самого початку створення ООН брала активну участь у розробці та імплементації основоположних документів із захисту прав людини. Свідчення активної участі України в цілому процесі — присудження в 1968 р. Спеціальної медалі ООН за захист прав людини відомому вченому-правознавцю П. Недбайлу. Значну роль у розробці основ правозахисної діяльності на міжнародній арені відіграв учений В. Корецький. Плідно працювали й працюють у галузі міжнародного права українські вчені В. Буткевич, О. Висоцький, В. Василенко, В Денисов, В. Євінтов, М. Неліп, О. Мережко, К. Сандровський. Загальновідомі дослідження С. Ісаковича, Л. Заблоцької, В. Фуркала та інші.

Значну допомогу педагогам надає Українська Правнича Фундація під керівництвом ученого, народного депутата України С. Головатого. В Україні діє Міжнародна Ліга прав дітей та молоді.

Україна була однією з перших держав у пострадянському просторі, яка запровадила один з найдемократичніших інститутів з прав людини — Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Після проголошення в 1991 р. незалежності Україна в числі перших міжнародних документів підписала Конвенцію про права дитини і Декларацію про виховання, захист і розвиток дітей (1990 р.) як основу для вироблення підходів до вирішення дитячих проблем. Декларація і план дій, що її супроводжує, сприяють утвердженню принципів Конвенції та закликають кожну державу працювати над досягненням конкретних цілей та розробкою національного плану дій, регіональних планів дій, щоб вирішити пріоритетні проблеми дітей у цих країнах.

В Україні йде інтенсивний процес формування національного законодавства та механізмів щодо реалізації державної політики у сфері прав людини, дитинства. Було прийнято ряд нормативних документів, спрямованих на виконання зобов’язань нашої держави щодо Конвенції ООН про права дитини та Заключних зауважень Комітету з прав дитини.

Стислий виклад змістовного наповнення досвіду

/Files/images/15109414_1167567569958795_5629885700211485165_n.jpg Навчання правам людини – це довготривалий процес і здійснюється він на всіх етапах навчання і виховання дитини.

Вже багато років в нашому дошкільному закладі триває робота з формування у дітей початкової правової освіти з використанням надбань В.Сухомлинського, яка в першу чергу спрямована на розвиток у дітей правової культури, тобто почуття впевненості у собі і соціальної терпимості.

Основними напрямками роботи з дітьми з правової культури є:

Ø Допомогти кожній дитині проявити свою індивідуальність; разом з тим показати як унікальність, так і рівність кожної дитини.

Ø Вчити толерантно спілкуватися один з одним; виховувати вміння мати свою точку зору та з повагою відноситись до думок інших.

Ø Формувати уявлення про основні потреби дитини (здоров’я, житло, їжа, відпочинок).

Ø Заохочувати дітей до знань про родинні стосунки, особливості різних народів світу, формування розуміння важливості миру в суспільстві.

Карпенко В.В. запропонувала дієву систему роботи з організації та проведенні занять та інших форм роботи з дітьми, розробила перспективний план роботи для дітей дошкільного віку, інноваційні методи діагностики рівня знань з правового виховання.

В додатках надано перспективний план освітньої діяльності з правового виховання дітей старшого дошкільного віку, перелік оповідань В.Сухомлинського та казки для використання в освітній роботі, картотека ігор з правового виховання, тематика проведення бесід та проблемні ситуації з правової освіти дітей дошкільного віку, матеріали анкетування батьків, обстеження щодо виявлення рівня знань дітей.

Результативність впровадження досвіду

В результаті проведеної роботи діти набули знання про свої права ( на любов, піклування, увагу з боку дорослих, на медичне обслуговування, на освіту, відпочинок та ін..), підвищили самооцінку, навчились співвідносити та оцінювати свої вчинки та вчинки інших людей, співпереживати випадкам порушення прав героїв казок або реальних людей. Спільна взаємодія педагогічного колективу і родини з питань правового виховання дошкільників допомогла дорослим і дітям стати ближче, краще розуміти один одного.

Теоретичний аналіз та практична діяльність доводять ефективність проведеної роботи і необхідність її здійснення. Новизна і значимість роботи в тому, що шляхом засвоєння прав дитина може самореалізуватися та розкрити свою особистість, що важливо для її життя в суспільстві.

Репрезентація досвіду

Матеріали досвіду рецензовано відповідно до подання № 07.01 – 19/022 від 10.01.2017 р. територіального відділу освіти Олександрівського району Запорізької міської ради. Рецензію заслухано і обговорено на засіданні кафедри дошкільної освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР (Протокол №1 від 10.01.2017 р.)

Рецензію заслухано та затверджено на засіданні науково-методичної ради КЗ«ЗОІППО» ЗОР (Протокол №1 від 25.01.2017 р.)

Кiлькiсть переглядiв: 131

Коментарi