Номінація «Компетентнісна освіта: дошкільна та початкова»

Секція «дошкільна освіта»

Тема досвіду: Формування діамонологічної компетенції дошкільників у процесі театральної діяльності.

/Files/images/image (1).jpgІнформація про автора досвіду: Соха Наталія Володимирівна , вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст першої категорії»

Контактна інформація про навчальний заклад: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області, завідувач Панченко С.А.

Адреса: вул. Гоголя, 175, м. Запоріжжя, 69095 тел. (061) 62-11-31,

Email. zkluch164@і.ua, сайт http://dnz164.edukit.zp.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду: оновлення підходів до формування мовно-мовленнєвої компетенції дітей дошкільного віку як одного з ключових критеріїв і водночас вагомої умови становлення й розвитку мовленнєвої особистості дошкільника.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Основними показниками мовленнєвої компетенції дошкільників є їхні вміння логічно й послідовно висловлювати думки, емоційно забарвлювати й насичувати їх образами, розпочинати розмову й долучатися до обговорення. Ефективними засобами, що сприятимуть формуванню в дітей цих умінь, є ознайомлення їх із театром і залучення до театральної діяльності. Приймаючи участь у театральній діяльності, діти знайомляться з навколишнім світом у всьому його різноманітті - через образи, фарби, звуки, музику, а вміло поставлені педагогом запитання спонукають думати, аналізувати, робити висновки і узагальнення. У процесі роботи над виразністю реплік персонажів, власних висловлювань активізується словник дитини, вдосконалюється звукова культура мовлення. Роль, яку виконує дитина, особливо діалог з іншим персонажем, ставить маленького актора перед необхідністю ясно, чітко і зрозуміло висловлюватися.

Тому саме театралізована діяльність дозволяє вирішувати багато педагогічних завдань, що стосуються формування виразності мовлення дитини, інтелектуального та художньо-естетичного виховання. В результаті дитина пізнає світ розумом і серцем, висловлюючи своє ставлення до добра і зла; пізнає радість, пов'язану з подоланням труднощів спілкування, невпевненості в собі.

Науково-теоретична база досвіду: Проблема театрально-мовленнєвої діяльності є досить різноплановою й розглядалася науковцями у різних аспектах: лінгводидактичному (Богуш А., Водолага Н., Гавриш Н., Чемортан С.), педагогічному (Зимняя І., Карпинська Н., Славина Л.), психологічному (Виготський Л., Гальперин П., Давидов В., Ельконін Д., Запорожець О.), філософському (Каган М.). Так, у своїх напрацюваннях дослідники Богуш А., Водолага Н., Гавриш Н., Чемортан С.з’ясували сутність театрально-мовленнєвої діяльності, її види і специфіку на етапі дошкільного дитинства, особливості сприймання дітьми художніх творів та постановок; доведено позитивний вплив художніх творів на формування особистості дитини.

Стисла анотація досвіду: В досвіді роботи Н.В. Соха теоретично обґрунтувала сучасний погляд на театралізовано-ігрову діяльність як засіб розвитку мовленнєвих творчих здібностей у дітей старшого дошкільного віку; розробила методичні рекомендації щодо поетапного введення дітей в роботу над опрацюванням художнього твору для подальшої театральної діяльності; визначила систему дидактичних вправ для розвитку у дітей мовленнєвих творчих здібностей, що, в свою чергу, сприяють накопиченню лексики, розвитку граматичної та синтаксичної функції мовлення кожною дитиною. Робота складається із органічно поєднаних частин, які наочно розкривають систему роботи вихователя та забезпечені практичними наробками: конспекти занять, консультації для вихователів та батьків,сценарії інсценувань та розваг для дітей.До опису досвіду роботи надано календарно – тематичне планування занять для дітей молодшого, середнього та старшого дошкільного віку, картотека вправ акторської майстерності, сценарії казок, фото-презентаційні матеріали, методичні розробки вивчення українських народних пісень та їх драматизація, педагогічний проект з емоційно-ціннісного виховання з використанням театралізованої казки "Рукавичка" для дітей середнього дошкільного віку, проект театралізованої постанови казки "Колобок" для дітей старшого дошкільного віку.

Результативність впровадження досвіду: під час проведеної роботи діти отримали зразки правильного , красивого, емоційно забарвленого мовлення, набули навичок доречно використовувати у своїх висловлюваннях епітети, порівняння, фразеологізми, інтонаційно забарвлювати висловлювання. Набуті мовленнєві уміння і навички – засоби виразності, діалогічне і монологічне мовлення – діти використовують, беручи участь у театральній діяльності. Тож залучення дошкільників до театралізації допомагає у формування діамонологічної компетенції дошкільників.

Репрезентація досвіду: районний конкурс передових педагогічних досвідів 2014 рік.

Кiлькiсть переглядiв: 201

Коментарi