Номінація «Компетентнісна освіта: виховання і розвиток»

Секція «психологічний супровід»


Тема програми: Парціальна програма з соціально-емоційного розвитку дітей старшого дошкільного віку "Стежинками казки в світ людських стосунків" за педагогічною спадщиною та літературними творами В.Сухомлинського та освітні презентації з розвитку морально-етичних цінностей засобми арттерапії "Казки про перлинки душі"

/Files/images/приветик.jpgІнформація про автора програми: Береза Тетяна Сергіївна, практичний психолог, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії»

Контактна інформація про навчальний заклад: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області,завідувач Панченко С.А.

Адреса: вул. Гоголя, 175, м. Запоріжжя, 69095 тел. (061) 62-11-31,

Email. zkluch164@і.ua, сайт http://dnz164.edukit.zp.ua/

Провідна педагогічна ідея програми:покращити стан освітнього процесу з проблеми соціально-емоційного розвитку дитини в умовах сучасного дошкільного навчального закладу;

  • сприяти індивідуальному становленню дитини у процесі власної діяльності, взаємодії з педагогом, батьками, іншими людьми та дитячим колективом;
  • сформувати елементарні основи соціалізації дитини, збалансувати у дошкільника фонд його бажань і фонд його можливостей.

Обґрунтування актуальності та перспективності програми: У центрі сучасних технологій навчання і виховання дошкільників знаходиться особистісно-зорієнтована модель, основною метою якої є індивідуальний розвиток кожного вихованця освітнього закладу. Формуючи світогляд, вихователь одночасно формує і духовний світ дитини, тому що «світогляд людини - це особисте його відношення до істин, закономірностей, фактів, явищ, правил, узагальнень, ідей». Педагог розкриває весь складний процес формування моральних якостей особистості вихованця через знайомство з елементарними нормами моралі до пробудження моральних почуттів, а потім - до вироблення моральних звичок і через вправи в моральних учинках - до моральних переконань; і допомагає в цьому казка. Казки В.Сухомлинського особливі, вони допомагають виховувати дитину за допомогою відчуттів, а не звичайним повчанням, "роби так і не робити ось як…", вони дитячою мовою, легко і зрозуміло розповідають дитині що таке добро, і що таке зло.

Основний принцип методу – духовний, цілісний розвиток особистісної сфери дитини. Розвиток особистості дитини може бути ефективнішим, якщо він не просто прослухає казку, але і сам безпосередньо стикнеться з нею. Потрапляючи в казку, дитина легко сприймає "казкові закони" – норми і правила поведінки, які потрібно виконувати. При використанні казки як психотерапевтичного засобу дитина вчиться розуміти внутрішній світ і образ думок іншої людини; розмірковувати над долею та природою вчинків головних героїв, проживаючи казкові ситуації дитина багато в чому формує у себе картину Миру.

Науково-теоретична база програми: Завдання соціально-емоційного розвитку дитини окреслені в законодавчих документах та є предметом наукових досліджень. Законом України "Про дошкільну освіту" ст. 7 окреслені завдання соціального розвитку дитини: "…виховання у дітей любові до України, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей Українського народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; формування особистості дитини, розвиток її інтелектуальних та творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду…“ [4, c. 9].

У Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні одним із головних завдань дошкільної освіти на сучасному етапі визначено "…навчати жити у злагоді з довкіллям та із самим собою, адекватно реагувати на події, оптимістично ставитися до життя, довіряти людському оточенню, відчувати себе захищеним ним, орієнтуватися в ньому" [5, с. 16].

Концепція дошкільного виховання та Базовий компонент дошкільної освіти визначають сучасний дошкільний заклад як "інститут соціалізації", призначення якого – забезпечити можливість адаптації дитини від народження до шести-семи років, сформувати ціннісне ставлення до світу, навчити особистісного існування, озброїти дошкільника елементарною наукою і мистецтвом життя. Проблема соціалізації особистості на етапі дошкільного дитинства набуває сьогодні особливої актуальності. За дослідженнями останнього десятиліття (С.Литвиненко, С.Курінна, І.Печенко та ін.), старший дошкільний вік розглядається як кінцевий етап початкової ланки соціалізації особистості на рівні дошкільного навчального закладу, як сензитивний період для засвоєння сукупності суспільних норм. По суті соціалізація означає включення дошкільника до певної соціальної спільноти, групи, дитячого колективу, визнання його законів, норм, правил існування, тобто його гармонійну адаптацію у суспільстві.

В.Сухомлинський наголошував “Ввести дитину в складний світ людських стосунків – одне з найважливіших завдань виховання”.

Стисла анотація програми: Запропоновані в програмі форми роботи з дітьми мають комплексний характер - містять різні методи, що разом здатні забезпечити розвивальний ефект.До програми надані: освітній проект з соціально-емоційного розвитку дітей дошкільного віку, навчальні презентації занять "Казки про перлинки душі". В основі занять – бесіда-роздум із дітьми. Обговорення питань із дітьми має обов’язково доповнюватися іграми, вправами, інсценуванням казок, образотворчою діяльністю. Своєрідність програми полягає в тому, що розвиток соціально-емоційних якостей відбувається шляхом безпосередньої взаємодії з казкою. Надані конспекти занять мають інтегрований характер. Заняття сприяють розвитку самооцінки дитини, розуміння нею проблем власного внутрішнього світу, зосереджують увагу дітей на співвідношенні характеру емоційної поведінки з її наслідками для оточуючих, сприяють розвитку почуттів прекрасного, приязні, жалю, безкорисливості, вдячності, відповідальності за власні вчинки.

Результативність впровадження програми: Система роботи Берези Тетяни Сергіївни характеризується стабільними позитивними результатами, що підтверджується відгуками батьків, підвищенням рівня соціалізації дітей, кількістю переглядів сторінки практичного психолога та сторінки консультаційного центру «Діти та соціум» на сайті дошкільного закладу.

Запровадження програми в практику роботи сприятиме індивідуальному становленню дитини у процесі власної діяльності, взаємодії з педагогом, батьками, іншими людьми та дитячим колективом..

Програма може використовуватись практичними психологами в дошкільних навчальних закладах, навчальні презентації - вихователями та практичними психологами дошкільних закладів під час проведення навчальної діяльності з дітьми.

Репрезентація програми: Матеріали з практики роботи практичного психолога номінувались у конкурсах обласного та районного рівня:

2015 рік – участь у районному конкурсі "Тиждень професійної майстерності"

2015 рік – участь у обласному конкурсі навчальних презентацій

( відео презентації занять "Казки про перлинки душі")

Кiлькiсть переглядiв: 162

Коментарi