Номінація «Компетентнісна освіта: дошкільна та початкова»

Секція «дошкільна освіта»

Тема досвіду: Розвиток сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку засобами дидактичних ігор та творчих завдань.

/Files/images/image (2).jpg

Інформація про автора досвіду:

Бутенко Наталія Валеріївна, вихователь, кваліфікаційна категорія «спеціаліст», освіта "повна вища", вчитель початкових класів

Контактна інформація про навчальний заклад: дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №164 «Золотий ключик» Запорізької міської ради Запорізької області, завідувач Панченко С.А.

Адреса: вул. Гоголя, 175, м. Запоріжжя, 69095

тел. (061) 62-11-31,

Email. zkluch164@і.ua, сайт http://dnz164.edukit.zp.ua/

Провідна педагогічна ідея досвіду: засвоєння дітьми раннього віку сенсорних еталонів та виховання сенсорної культури; розвиток пізнавальної активності та всіх аналізаторів під час експериментування, дослідження, маніпулювання, спостереження; використання набутих знань та вмінь в повсякденному житті.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду: Сенсорний розвиток дитини - це розвиток її відчуттів і сприймань, формування уявлень про зовнішні властивості предметів: форму, колір, розмір, положення у просторі тощо. Для кожного віку визначені завдання сенсорного виховання, які відповідають рівню розвитку сприймання і водночас сприяють переходу до вищих рівнів.

Сенсорне виховання дітей третього року життя здійснюється, як правило, у дидактичних іграх і вправах, під час яких діти ознайомлюються з геометричними фігурами, аналізують форму, колір, розмір, властивості матеріалів тощо.

Актуальність даної теми полягає в тому, що сенсорний розвиток, з одного боку, є фундаментом загального розумового розвитку дитини, з другого боку, має самостійне значення, оскільки повноцінне сприймання необхідне і для успішного навчання дитини у дошкільному закладі, у школі і для багатьох видів праці.

Зі сприймання предметів і явищ оточуючого світу починається пізнання. Всі інші форми пізнання – запам’ятовування, мислення, уява – будуються на основі образів сприймання, є результатом їх переробки. Тому розумовий розвиток неможливий без опори на повноцінне сприймання.

Науково-теоретична база досвіду: Сенсорне виховання – це система педагогічних впливів, спрямованих на формування способів чуттєвого пізнання та вдосконалення відчуттів та сприймань. Сенсорне виховання має дуже важливе значення для всебічного розвитку дитини. О. Усова наголошувала, що 9/10 всього розумового багажу дітей дошкільного віку складають результати діяльності органів чуття. Видатні педагоги – Ф. Фребель , М. Монтессорі , О. Декролі, К. Ушинський, Є. Тихеєва, С. Русова відзначали його як одну із основних сторін дошкільного виховання.

Сучасна система сенсорного виховання створена на основі наукових даних про психологічний і фізіологічний розвиток дитини. У дошкільному віці інтенсивно розвиваються всі органи чуття. Особливо сприятливий ранній вік дитини, коли ознайомлення з якостями предметів є вирішальним у розумовому розвитку (М. Щелованов). Цей період називають “золотою порою” сенсорного виховання. А обмеження зовнішніх вражень породжує у дитини відчуття “сенсорного голоду”, уповільнює її розумовий розвиток.

Стисла анотація досвіду: У досвіді роботи розкрито актуальність сенсорного розвитку дітей раннього віку, який є фундаментом загального розумового розвитку дитини. Адже зі сприйняття предметів і явищ оточуючого світу починається пізнання. Вихователем Бутенко Н.В. розроблено перспективно-календарне планування занять, дидактичних ігор, самостійної діяльності дітей в зоні сенсорно-розвиваючого навчання, в додатках надані дидактичні ігри з розвитку сенсорно-пізнавальних здібностей дітей раннього віку, які розраховані для використання як на заняттях, так і в сенсорно-пізнавальній зоні, фото-презентаційні матеріали з практики роботи.

Результативність впровадження досвіду: Продуктивним видам діяльності в нашій роботі, спрямованій на пошук шляхів оптимізації сенсорно-пізнавального розвитку в ранньому віці, відводилась стрижнева роль. В ході навчальної роботи ми пересвідчилися в тому, що діти з двохрічного віку здатні до творчого відображення оточуючого їх світу. Ми припустили, що сенсорно-пізнавальний розвиток дітей більш успішно відбуватиметься при взаємодії дорослого з дітьми, в їх спільній продуктивній діяльності. За підсумками проведеної роботи рівень знань дітей з сенсорно-пізнавального розвитку підвищився на 15%. Результатами освітньої роботи є – оволодіння дітьми назвами сенсорних еталонів; вміння групувати предмети за формою :овал, прямокутник, трикутник, квадрат; діти співвідносять деталі (частина, ціле), їхнє розташування, якості в практичній діяльності: у дидактичних іграх, іграх із предметами-знаряддями. А головне, при ознайомленні з властивостями предметів та явищами навколишньої дійсності вміло використовують набуті знання для практичної діяльності.

Матеріали досвіду вихователі груп раннього віку можуть використовувати під час організації навчально-виховної роботи. Сподіваємося, запропоновані дидактичні ігри допоможуть вихователям перевести у цікаву гру знання дітей.

Репрезентація досвіду: районна педагогічна виставка перспективних педагогічних технологій , 2015 рік.

Кiлькiсть переглядiв: 178

Коментарi